OpenWorld

Sàn giao dịch phái sinh phi tập trung
OpenWorld là một sàn giao dịch tài chính phái sinh phi tập trung nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư không chỉ các sản phẩm tài chính phái sinh từ thị trường tài sản mã hoá mà còn các tài sản tài chính khác đã được phát triển từ ngành tài chính truyền thống.
Giao dịch được thiết kế bằng cách sử dụng các quỹ thanh khoản (multi-asset pool hoặc single-asset pool) từ các nhà cung cấp thanh khoản để đối ứng với các vị thế của các giao dịch ngắn hạn từ nhà giao dịch trên thị trường. Các quỹ thanh khoản đó được định vị để tạo lập vị thế đối ứng cho các nhà giao dịch ngắn hạn và do đó tạo ra lợi nhuận khi các giao dịch tư đóng các lệnh thua lỗ và chịu lỗ khi nhà giao dịch đóng các lệnh có lợi nhuận. Các nhà cung cấp thanh khoản quỹ thanh khoản cũng có được lợi nhuận từ phí giao dịch và phí cung cấp vốn.
Với tư cách là đơn vị hỗ trợ công nghệ cho giao dịch phi tập trung: (1) Tạo ra các sản phẩm phái sinh mà các nhà đầu tư sử dụng để phòng ngừa rủi ro (hedge) hoặc để đầu cơ (speculate), (2) Tạo quỹ thanh khoản mà các nhà cung cấp thanh khoản có thể đầu tư để tạo điều kiện cho các nhà giao dịch ngắn hạn giao dịch. OpenWorld chỉ thiết kế hệ thống thị trường mà không tham gia trực tiếp vào giao dịch ở phía nào. Mọi người đều có thể tham gia vào một trong hai bên của cơ chế này. Là một dự án phi tập trung, tất cả thiết kế và code của dự án và thậm chí tất cả các vị thế trên thị trường của tất cả các giao dịch đều có thể xem, kiểm chứng, xác minh được nhờ các dữ liệu on-chain.
Giá của các tài sản trên thị trường được hỗ trợ bởi Chainlink Oracles, tổng hợp từ giá của các sàn giao dịch có khối lượng giao dịch hàng đầu.
Last modified 1yr ago